Sim Năm Sinh 2004

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0984.66.2004 3.800.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0334.81.2004 1.100.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0367.66.2004 1.750.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0364.95.2004 930.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0367.49.2004 950.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0367.20.2004 840.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0352.40.2004 930.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 032.999.2004 5.700.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0382.90.2004 930.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0357.81.2004 1.330.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0394.59.2004 900.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0337.5.8.2004 1.100.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0377.94.2004 1.100.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0982.85.2004 5.600.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 036.306.2004 2.400.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0394.2.2.2004 1.560.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0335.4.1.2004 980.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0337.4.2.2004 1.100.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 039.765.2004 1.140.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0329.34.2004 860.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 034.26.9.2004 2.130.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0345.4.7.2004 1.750.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0358.75.2004 1.100.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 033.241.2004 2.130.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0395.42.2004 1.170.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0357.54.2004 1.100.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0369.35.2004 1.100.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 039.28.1.2004 2.130.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0359.7.1.2004 910.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 039.271.2004 2.130.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 096.107.2004 5.100.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0359.76.2004 990.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0397.31.2004 930.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0375.3.8.2004 1.630.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0374.21.2004 1.100.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0375.96.2004 1.170.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0382.70.2004 860.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0389.56.2004 1.750.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 0374.40.2004 930.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0368.40.2004 930.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Viettel 038.790.2004 930.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Viettel 097.13.2.2004 6.600.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Viettel 035.8.01.2004 2.130.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Viettel 032.939.2004 1.750.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Viettel 097.106.2004 6.500.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Viettel 034.271.2004 2.130.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Viettel 0357.61.2004 930.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Viettel 0359.37.2004 950.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Viettel 0374.9.5.2004 950.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Viettel 0373.40.2004 930.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2